×
×
Mô tả tóm tắt:
AMATE AUDIO - Nítid S26P

AMATE AUDIO - Nítid S26P

Code: 6

Mô tả tóm tắt:

Waterproof protection - IP44

Waterproof protection - IP44

AMATE AUDIO - G7

AMATE AUDIO - G7

Code: 8

Waterproof protection - IP44

Mô tả tóm tắt: Active Subwoofer
Active Subwoofer
AMATE AUDIO-XW118

AMATE AUDIO-XW118

Code: 163289

Active Subwoofer
Mô tả tóm tắt: 2x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
2x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
AMATE AUDIO-XW218

AMATE AUDIO-XW218

Code: 162919

2x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
Mô tả tóm tắt: 2x 10” TWO-WAY SELF-POWERED LINE ARRAY
2x 10” TWO-WAY SELF-POWERED LINE ARRAY
AMATE AUDIO-Xcellence XA211

AMATE AUDIO-Xcellence XA211

Code: 162918

2x 10” TWO-WAY SELF-POWERED LINE ARRAY
Mô tả tóm tắt: 1x 18” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
1x 18” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
AMATE AUDIO-Nítid S18WP

AMATE AUDIO-Nítid S18WP

Code: 162899

1x 18” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
Mô tả tóm tắt: 1x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
1x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
AMATE AUDIO-Nítid S18W

AMATE AUDIO-Nítid S18W

Code: 162898

1x 18” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
Mô tả tóm tắt: 1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
AMATE AUDIO-Nítid S12WP

AMATE AUDIO-Nítid S12WP

Code: 162897

1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION

2022 Copyright © VAN LAM AUDIO. All Rights Reserved.

Online: 20  |  Ngày: 71  |  Tổng truy cập: 10480

 

0918888777