×
×
Mô tả tóm tắt: 1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
AMATE AUDIO-Nítid S12WP

AMATE AUDIO-Nítid S12WP

Code: 162897

1x 12” SUBWOOFER FOR EXTERNAL ACTIVE AMPLIFICATION
Mô tả tóm tắt: 1x 12” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
1x 12” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
AMATE AUDIO-Nítid S12W

AMATE AUDIO-Nítid S12W

Code: 162896

1x 12” ACTIVE SELF-POWERED SUBWOOFER
Mô tả tóm tắt: THREE-WAY ACTIVE FULL-RANGE SELF-POWERED SPEAKER SYSTEM
THREE-WAY ACTIVE FULL-RANGE SELF-POWERED SPEAKER SYSTEM
AMATE AUDIO-Nítid S318

AMATE AUDIO-Nítid S318

Code: 162895

THREE-WAY ACTIVE FULL-RANGE SELF-POWERED SPEAKER SYSTEM
Mô tả tóm tắt: 6” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
6” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
AMATE AUDIO-Nítid S6P

AMATE AUDIO-Nítid S6P

Code: 162894

6” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
AMATE AUDIO-Nítid S6

AMATE AUDIO-Nítid S6

Code: 162893

6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
AMATE AUDIO-Nítid S26

AMATE AUDIO-Nítid S26

Code: 162891

2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
AMATE AUDIO-Nítid S15P

AMATE AUDIO-Nítid S15P

Code: 162887

15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
AMATE AUDIO-Nítid S15

AMATE AUDIO-Nítid S15

Code: 162886

15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE

2022 Copyright © VAN LAM AUDIO. All Rights Reserved.

Online: 20  |  Ngày: 71  |  Tổng truy cập: 10480

 

0918888777